ტელეფონი :

(+995) 514 756688

მისამართი :

საქართველო, ბათუმი , ახმეტელის №7ა

ელ.ფოსტა

info@cofi.ge

გამოყენებული ტექნოლოგიები

• Laravel        • MySQL

• API             • SQL

• jQuery        • Ajax

• Bootstrap    • CSS

• PHP            • HTML

როი ბ ჯგუფი

    საპროექტო -სამშენებლო  კომპანია   როი ბ ჯგუფი  (ROI  B GROUP)  საპროექტო  -სამშენებლო  ბაზარზე ოპერირებს  8  წელია .   კომპანიის      საქმიანობის  (მომსახურეობის) მთავარი  პრიორიტეტებია;    საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების შერჩევა  მშენებლობებისათვის,  სამშენებლო ობიექტების სრული  პროექტირებაა , სამშენებლო ობიექტების მშენებლობის   ხარჯთაღრიცხვის მომზადება მშენებლობის ორგანიზების გეგმისა და სრული ლოჯისტიკური ჯაჭვის განსაზღვრით, სამშენებლო  პროექტის ფინანსურ - ეკონომიკური ანალიზი,  მშენებლობის ნებართვის მოპოვება ადგილობრივ მუნიციპალურ სამსახურებში, ობიექტების მშენებლობა,     დასრულებული  ობიექტების ექსპლუატაციაში შეყვანა - რეალიზაცია.

დამკვეთი
როი ბ ჯგუფი
დრო
2 თვე
კატეგორია
ვებ საიტები
პროექტი
www.roibgroup.ge