ტელეფონი :

(+995) 514 756688

მისამართი :

საქართველო, ბათუმი , ახმეტელის №7ა

ელ.ფოსტა

info@cofi.ge

კომპანია "Mars77" ის ძირითადი საქმიანობა ნავთობ პროდუქტების იმპორტ-ექსპორტი და ტრანზიტული გადატვირთვებია (რეექსპორტი)

Mars77

The main activity of "Mars77" company is import-export of oil products and transit reloads (re-export).

დამკვეთი
მარს +77
დრო
1 თვე
კატეგორია
ვებ საიტები
პროექტი
www.ltdmars77.ge